21:24 22/06/2022

Vi phạm công bố thông tin, TOP và NVL bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phân phối Top One (mã TOP-UPCoM) với số tiền là 115 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phân phối Top One (mã TOP-UPCoM) với số tiền là 115 triệu đồng.

Theo đó, TOP bị phạt 15 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Cụ thể: công ty không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Đồng thời, công ty bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1/2022, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 31/12/2021/TOP/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu như giải trình ý kiến từ chối đưa ra ý kiến tại BCTC soát xét bán niên năm 2021, công bố thông tin liên quan đến sự kiến có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xảy ra ngày 31/3/2022.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, NVL công bố thông tin không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE các tài liệu như nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG ngày 13/7/2021 về phương án phát hành trái phiếu ra công chúngvà Nghị quyết HĐQT số 134/2021 /NQ.HĐQT-NVLG ngày 15/11/2021 về việc sửa đổi nội dung Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 91/2021/NQ.HĐQT-NVLG.