12:34 03/06/2021

Phải xin ý kiến cổ đông, SSC dừng việc mua 5 triệu cổ phiếu của con Chủ tịch HPG

Hà Anh -

SSC đã tạm dừng việc mua 5 triệu cổ phiếu HPG là do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của tập đoàn chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng...

Biểu đồ giá cổ phiếu từ đầu năm.
Biểu đồ giá cổ phiếu từ đầu năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa có công bố thông tin tạm dừng giao dịch mua cổ phiếu của ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long và nghị quyết HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trước đó, ông Trần Vũ Minh, con ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT HPG đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 21/5 đến ngày 18/6. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) đã tạm dừng việc mua 5 triệu cổ phiếu HPG là do Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của tập đoàn chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019.

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp quy định của Luật chứng khoán và yêu cầu của SSC. Qua đó, Hội đồng quản trị HPG ban hành Nghị quyết HĐQT số 13/HĐQT-2021 ngày 2/6/2021 thông qua việc chốt danh sách cổ đông HPG để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng bản nhằm xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo quy định giao dịch chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu HPG của công Trần Vũ Minh, dẫn đến việc ông Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian thực hiện dự kiến là trong tháng 6-7/2021.

Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Trần Vũ Minh sẽ nâng sở hữu Hòa Phát từ 1,45% lên 1,56%, tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan tăng từ 34,91% lên 35,02%.

Trước đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông HPG đã thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Đình Long và người có liên quan là ông Trần Vũ Minh được chuyển nhượng mua cổ phiếu HPG để tăng tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% và 75% mà không phải chào mua công khai.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch gày 28/5, giá cổ phiếu HPG đạt mức 67.100 đồng/cổ phiếu và đến ngày 31/5, giá cổ phiếu HPG giảm còn 52.700 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 2/6, giá cổ phiếu này đã hồi phục lên mốc 54.000 đồng/cổ phiếu.