14:00 04/12/2021

Đối thoại chuyên đề: "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế: Thoát bẫy thu nhập trung bình và bứt phá"

VNECONOMY

Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ nhằm đạt được mục tiêu trong trung hạn và dài hạn mà còn phục vụ chính mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn. Đó chính là thúc đẩy phục hồi tăng trưởng sau khủng hoảng của đại dịch Covid-19...

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như yêu cầu của bối cảnh mới đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ nhằm đạt được mục tiêu trong trung hạn và dài hạn mà còn phục vụ chính mục tiêu trước mắt, trong ngắn hạn. Đó chính là thúc đẩy phục hồi tăng trưởng sau khủng hoảng của đại dịch covid-19. Đây là nhiệm vụ trọng yếu đã được Đảng, Chính phủ xác định cần tập trung trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Trên tinh thần tiếp cận vấn đề này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức buổi đối thoại chuyên đề: “Đổi mới mô hình tăng trưởng: Thoát bẫy thu nhập trung bình & bứt phá”.

Tham dự đối thoại chuyên đề có chuyên gia kinh tế gồm:
  1. Ông Lê Duy Bình, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Economica Vietnam;
  2. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
  3. Ông Đặng Kim Sơn, Chuyên gia kinh tế phát triển;
  4. Ông Đặng Đức Anh, Phó viện trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).