14:01 12/10/2022

[Trực tiếp] Lễ công bố và Vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy
Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam với chủ đề trọng tâm “Kiến tạo và phát triển thương hiệu Việt Nam xanh” được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 12/10 tại Hà Nội...