13:28 29/04/2021

Dùng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận thuế và tội phạm trên thị trường chứng khoán

Đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo sẽ chi phối hoạt động tài chính ngân sách...

Bộ Tài chính làm việc cùng Tập đoàn FPT về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số với ngành Tài chính.
Bộ Tài chính làm việc cùng Tập đoàn FPT về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số với ngành Tài chính.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với Tập đoàn FPT về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số với ngành tài chính. 

100% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, trong những năm qua, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính đã tập trung vào mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên cơ sở chuẩn hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Ngành tài chính đã áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ dịch vụ qua các thiết bị công nghệ tích hợp. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo. Cung cấp thông tin đa chiều, hỗ trợ phân tích, thống kê, dự báo. Xây dựng các kho dữ liệu chuẩn theo công nghệ hiện đại…

Đặc biệt, hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp, Quản lý thuế tập trung, Hệ thống tự động hóa thủ tục Hải quan và Hải quan một cửa Quốc gia, Hệ thống trao đổi dữ liệu số ngành tài chính…

“Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến với nhiều tiện ích đã giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính…”, ông Hồ Đức Phớc cho biết.

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG CHỦ CHỐT 

Cũng theo Bộ trưởng, trong thời gian tới ngành tài chính sẽ tập trung cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ công tác lãnh đạo, quản lí và điều hành những nhiệm vụ trọng yếu, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước… Đây sẽ là xương sống xuyên xuốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành của ngành tài chính.

Ngay trong năm 2021, ngành tài chính sẽ từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo trong một số hoạt động nghiệp vụ chủ chốt và hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành tài chính, như: trong hoạt động điều hành, xây dựng, hoạch định, đánh giá chính sách, quản lý rủi ro trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, thị trường chứng khoán,…

Theo đó, các thiết bị di động, robot, dữ liệu mạng xã hội… sẽ được kết nối, dữ liệu được thu thập, phân tích và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người quản lý. Cung cấp chủ động các dịch vụ tài chính công mới cho người dân, doanh nghiệp theo mô hình cá nhân hóa trên nhiều kênh cũng như phương tiện giao tiếp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2030 trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo trở thành phổ biến trong hoạt động điều hành, xây dựng, hoạch định, đánh giá chính sách của Bộ Tài chính và cung cấp dịch vụ tài chính số cho người dân, doanh nghiệp thông qua các kênh giao tiếp số được thực hiện bởi các ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Là doanh nghiệp được chọn hợp tác và vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin của ngành tài chính nhiều năm qua, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết: đối với ngành tài chính thì dữ liệu quan trọng nhất chính là các giao dịch. Trong đó, dữ liệu về hoá đơn điện tử nếu làm sáng tỏ được sẽ đạt được sự minh bạch. Ngoài ra, thương mại điện tử hiện nay đang là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh về quy mô và khối lượng giao dịch. Nếu cơ quan chức năng giám sát, quản lý được các hồ sơ giao dịch thì sẽ tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng tính minh bạch và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Chủ tịch FPT cũng nêu đề xuất về việc chuyển đổi số trong ngành tài chính cần hoàn thiện trong thời gian tới như: cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nghiệp vụ đăng ký thuế đối với người nộp thuế cá nhân; tăng thu, chống gian lận; triển khai hóa đơn điện tử để tăng thu, giảm gian lận thuế giá trị gia tăng tăng thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ cơ quan hải quan xác định giá tính thuế; quản lý rủi ro; luân chuyển chứng từ thu ngân sách giữa các đơn vị liên quan; giám sát giao dịch chứng khoán; phòng chống tội phạm tài chính trên thị trường chứng khoán; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính…

 

Ngay trong năm 2021 này ngành tài chính sẽ từng bước triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo trong một số hoạt động nghiệp vụ chủ chốt và hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tới đây Bộ Tài chính sẽ xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin đến năm 2030, trong đó tập trung vào những vấn đề như hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với thương mại điện tử; triển khai hóa đơn điện tử; xây dựng dữ liệu hoá đơn điện tử từ đó áp dụng trí tuệ nhân tạo phân tích hạn chế rủi ro, phát hiện gian lận trong nộp thuế, luân chuyển chứng từ qua trục kết nối liên thông.

Cùng với đó sẽ hỗ trợ cơ quan Hải quan xác định giá tính thuế, phân tích, quản lý rủi ro trong hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra…; quản lý, giám sát giao dịch chứng khoán và phòng chống tội phạm trên thị trường chứng khoán; Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài chính, kết nối liên thông qua công nghệ Blockchain; Liên thông dữ liệu số bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích những rủi ro trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước.