12:09 16/01/2015

Lương chuyên gia tư vấn trong nước không được quá 40 triệu đồng

Nguyễn Lê

Chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành và có từ 15 năm kinh nghiệm trở được trả lương cao nhất

Mức một không quá 40 triệu đồng/tháng áp dụng với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.
Mức một không quá 40 triệu đồng/tháng áp dụng với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, có bốn mức lương được áp dụng. Mức một không quá 40 triệu đồng/tháng áp dụng với chuyên gia tư vấn có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

Đối với các trường hợp có kinh nghiệp dưới 15 năm, dưới 10 năm và dưới 5 năm sẽ có mức lương tối đa tương ứng là 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng.

Thông tư cũng quy định chuyên gia tư vấn có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn, chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn được áp dụng mức lương tối đa không quá 40 triệu.

Tương tự, người có cùng bằng cấp nhưng có dưới 8 năm, dưới 5 năm và dưới 3 năm sẽ có mức lương tối đa tương ứng là 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng.

Mức lương tối đa đã bao gồm tiền lương của những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương, chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2015. So với quy định tại thông tư được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ tiền lương cho chuyên gia trong nước đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2010, thì lương tối đa của chuyên gia trong nước đã tăng thêm 15 triệu đồng/tháng với đối tượng được áp dụng mức cao nhất.