10:40 10/07/2015

Nợ thuế đang có xu hướng tăng nhanh

Nguyên Hà

Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, bỏ trốn, không có khả năng thanh toán nợ thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, các nhóm nợ tăng cao là do kinh tế Việt Nam và thế giới khó khăn nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có nguồn để nộp thuế.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, các nhóm nợ tăng cao là do kinh tế Việt Nam và thế giới khó khăn nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có nguồn để nộp thuế.
Kết quả kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy tình trạng nợ thuế của các địa phương, đơn vị đang có xu hướng ngày càng tăng.

Theo báo cáo Kiểm toán Nhà nước công bố sáng 10/7, tổng số nợ thuế đến ngày 31/12/2013 là 69.342 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2012, bằng 12,4% số thu nội địa, trừ dầu thô.

Cùng với đó, nợ khó thu năm 2013 so với 2012 cũng tăng 67%, tương đương 4.381 tỷ đồng, trong đó 59/63 địa phương có nợ thuế khó thu tăng so với năm 2012, một số địa phương có mức tăng cao.

Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày năm 2013 so với 2012 tăng 33% (12.763,464 tỷ đồng), trong đó 39/63 địa phương có tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tính đến cuối năm 2013 tăng so với năm 2012, một số địa phương có mức tăng cao.

Nợ chờ xử lý năm 2013 so với 2012 giảm 31% (2.859,864 tỷ đồng), trong đó 35/63 địa phương có nợ chờ xử lý tính đến cuối năm 2013 giảm so với năm 2012. Một số địa phương có số nợ chờ xử lý giảm nhiều, trong khi 24 địa phương có nợ chờ xử lý tăng so với năm 2012.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, các nhóm nợ tăng cao là do kinh tế Việt Nam và thế giới khó khăn nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có nguồn để nộp thuế.

Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, bỏ trốn, không có khả năng thanh toán nợ thuế; tình trạng chuyển đổi chủ sở hữu của các doanh nghiệp nợ thuế và bỏ trốn ngày càng gia tăng; một số doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, làm ăn thua lỗ dẫn đến mất khả năng chi trả.

Bên cạnh đó là tình trạng chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp, nợ xấu của ngân hàng cũng gây khó khăn cho công tác quản lý thu nợ thuế.

Một số đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn do thắt chặt chi tiêu công, thị trường trầm lắng, tỷ lệ giao dịch thấp, không có nguồn để thanh toán các khoản nợ thuế.

Nợ thuế do ngành hải quan quản lý, trong đó nợ đọng thuế quá hạn đến 31/12/2013 là 9.182 tỷ đồng, tăng 20,3% (1.549 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2012, bằng 3,96% (tăng 0,09% so với cùng kỳ năm 2012) số thu năm 2013 của ngành hải quan.

Cũng giống ngành thuế, nợ thuế quá hạn của ngành hải quan có xu hướng tăng qua các năm (nợ thuế năm 2011 là 6.480 tỷ đồng; năm 2012 là 7.633 tỷ đồng; năm 2013 là 8.785 tỷ đồng.