08:12 06/11/2022

Thu ngân sách nội địa liên tục giảm

Hoàng Lan

Theo Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán. Tuy nhiên, loại trừ một số khoản tăng thu phát sinh theo quý, số thu nội địa bình quân những tháng gần đây đều đạt thấp so với thời điểm đầu năm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài chính cho biết chỉ  riêng tháng 10, thu ngân sách nhà nước ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước đạt 110,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37,1 nghìn tỷ đồng so tháng trước, chủ yếu do một số khoản thu chế độ cho phép thu theo quý (như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước,...) phát sinh quý 3 các doanh nghiệp đã kê khai nộp trong tháng 10 và thực hiện thu vào ngân sách nhà nước tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.

THU NGÂN SÁCH 10 THÁNG HƠN 1,46 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Tuy nhiên, không kể các khoản tăng thu này, số thu nội địa tháng 10 tiếp tục có xu hướng giảm, do một số ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh, thị trường tiêu thụ vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao do ảnh hưởng của giá xăng dầu, nguyên liệu đầu vào, lãi suất, tỷ giá tăng, suy giảm kinh tế trên toàn cầu.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, thu nội địa bình quân 5 tháng đầu năm đạt 130,8 nghìn tỷ đồng/tháng. Từ tháng 6 đến nay thu bình quân chỉ đạt gần 100 nghìn tỷ đồng, trong đó thu tháng 9 chỉ còn 71,2 nghìn tỷ đồng, tháng 10 không kể các khoản kê khai theo quý thì số thu chỉ đạt khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán (ngân sách trung ương ước đạt 103,6% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 103,8% dự toán), tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2021. 

 

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá cơ cấu tăng thu ngân sách nhà nước vẫn chưa vững chắc, tỷ trọng tăng thu từ đất còn lớn. Thu ngân sách địa phương không đồng đều giữa các địa phương, nhiều địa phương ước không đạt dự toán; tồn tại bất cập trong phân cấp nguồn thu giữa trung ương và địa phương.

Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 1,15 triệu tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2021. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 96,3% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Thu từ dầu thô ước đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ năm 2021. Giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng đạt khoảng 105,8 USD/thùng, tăng 45,8 USD/thùng so dự toán, tăng 58,1% so cùng kỳ; sản lượng dầu thô thanh toán đạt 7,12 triệu tấn, bằng 101,7% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 118,6% dự toán, tăng 21,9% so cùng kỳ năm 2021. Theo đó, tổng số thu thuế ước đạt 362 nghìn tỷ đồng, bằng 102,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 125,9 nghìn tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán. 

 CHI NGÂN SÁCH 10 THÁNG HƠN 1,21 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Ở chiều ngược lại, Bộ Tài chính cho biết tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 1,219 triệu tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 297,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt gần 78,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng (bao gồm dự phòng năm 2021 chuyển sang) là 4.893,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng (729,8 tỷ đồng) và hỗ trợ cho các địa phương (3.489,5 tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh...

Cùng với đó, tạm cấp bổ sung 4.149 tỷ đồng cho 22 địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 30,37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm. 

 

Có 11 bộ và 25 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt trên 55% kế hoạch, trong khi vẫn còn 19 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 30% kế hoạch vốn được giao.

Riêng về chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cho biết tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 580,05 nghìn tỷ đồng, bên cạnh đó các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng thêm khoảng 61,18 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao là 600,24 nghìn tỷ đồng, đạt 103,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm thì đạt 92,93%).

Tính đến ngày 25/10/2022, vẫn còn 40,98 nghìn tỷ đồng (7,07%) kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết (trong đó: các bộ, cơ quan trung ương là 6,4 nghìn tỷ đồng; các địa phương là 34,6 nghìn tỷ đồng).

Theo Bộ Tài chính, giải ngân 10 tháng tuy giá trị có tăng so cùng kỳ năm trước (15,7%), nhưng tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu; tỷ lệ giải ngân mới đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 55,8%), trong đó giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 20,14% kế hoạch.