11:44 09/10/2014

Tiền thuế của Formosa giảm mạnh

Yến Thanh

So với cùng kỳ, nguồn thu từ Formosa giảm hơn 800 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Trên công trường dự án Formosa.<br>
Trên công trường dự án Formosa.<br>
Một báo cáo về tình hình thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh gửi Bộ Tài chính cho hay, khoản thuế của tập đoàn Formosa trong 9 tháng đầu năm 2014 đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Một trong những nguyên nhân là do tiến độ dự án đã chậm lại đáng kể khiến cho các hoạt động không theo kế hoạch ban đầu, đặc biệt là trong khoảng thời gian sau sự cố hồi tháng 5/2014.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2014, Cục Thuế tỉnh đã “rất quyết liệt và có nhiều giải pháp chỉ đạo quản lý để khai thác có hiệu quả nguồn thu nhưng kết quả vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra”.

Nguyên nhân chính là do giảm thu lớn từ tập đoàn Formosa, theo đó 9 tháng đầu năm 2013 số thuế, phí bảo vệ môi trường Formosa nộp là 1.299 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2014 là 492 tỷ đồng, hụt thu 807 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng cho hay tổng thu ngân sách nội địa tỉnh Hà Tĩnh tính đến ngày 5/10/2014 trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2.935 tỷ đồng, bằng 48,4%  so với dự toán năm HĐND tỉnh giao và bằng 96% so với cùng kỳ, trong đó thuế phí đạt 2.523 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 412 tỷ đồng.  

Nếu không tính nguồn thu của tập đoàn Formosa thì thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt 65% so với kế hoạch năm và tăng 39% so với cùng kỳ.