15:14 04/05/2018

Từ học sinh kém nhất trường thành chủ đế chế đa ngành Anh quốc

Hoài Thu

Sở hữu tập đoàn đa ngành Virgin, Branson hiện sở hữu tài sản trị giá 5 tỷ USD, theo thống kê của Forbes

Richard Branson, từng bị coi là học sinh kém nhất trường, đã phát triển một cửa hàng băng đĩa nhỏ vào những năm 1970 trở thành đế chế Virgin với hơn 400 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Video: CNN.