22:27 02/12/2021

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế có thể kéo dài hơn 2 năm

Tiến Dũng -

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sẽ tập trung vào năm 2022 và 2023 nhưng có thể kéo dài hơn với một số dự án đầu tư quy mô lớn....

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại họp báo chiều 2/12 - Ảnh: VGP
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại họp báo chiều 2/12 - Ảnh: VGP

Thông tin thêm về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết theo kế hoạch, chương trình này sẽ được trình lên Quốc hội tại phiên họp bất thường vào cuối năm nay. 

Về nội dung cơ bản, chương trình phục hồi gồm 5 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ gia đình, kích thích đầu tư công, cải cách hành chính.

"Là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, 5 nhóm giải pháp này đã đủ mạnh và cơ bản bao quát hết các lĩnh vực cần hỗ trợ cũng như cấu trúc của nền kinh tế, hướng tới phục hồi nhanh và phát triển sau khi kiểm soát được đại dịch", ông Phương phát biểu tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12.

Nói về yếu tố "thời gian đủ dài" và "quy mô đủ lớn" mà Thủ tướng Chính phủ nêu về chương trình này tại phiên chất vấn tại Quốc hội vừa qua, ông Phương cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ thời gian áp dụng Chương trình khoảng 2 năm, tập trung chủ yếu năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh và diễn biến của một số dự án, chương trình sẽ phải kéo dài thêm.

"Ví dụ như các dự án đầu tư công có quy mô lớn, điển hình là cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án có tổng mức đầu tư rất lớn và trong thời gian dài, do đó rất khó có thể thực hiện trong vòng 2 năm. Như vậy, thời gian sẽ gắn với mục tiêu phát triển và chủ yếu tập trung trong năm 2022, 2023", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, trong 3 nội dung mà Thủ tướng Chính phủ nói về Chương trình phục hồi, ba yếu tố "giải pháp đủ mạnh", "thời gian đủ dài", "quy mô đủ lớn" có liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu như giải pháp đủ mạnh sẽ tốn kém chi phí, nếu kinh phí giới hạn thì thời gian sẽ phải kéo dài thêm, đây là mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố này.

Nói về các chính sách tài khóa và tiền tệ trong chương trình này, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết chưa thể thông tin chi tiết do chương trình chưa được các cấp thẩm quyền thông qua. Tuy nhiên, ông khẳng định công cụ để thực hiện các giải pháp của chương trình phục hồi chủ yếu tập trung vào công cụ tài khóa và tiền tệ, kết hợp với các công cụ khác như huy động các quỹ ngoài ngân sách, quỹ của doanh nghiệp, sự tham gia của khu vực tư nhân...