15:34 12/04/2022

Đồng loạt giảm giá xăng dầu

Mạnh Đức

Xăng E5RON92 giảm 838 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít, các loại dầu cũng có mức giảm từ 700 đồng/lít – 737 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST ổn định so với giá bán lẻ hiện hành…

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h, ngày 12/4/2022. Ảnh: Phương Thảo.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h, ngày 12/4/2022. Ảnh: Phương Thảo.

Chiều 12/4, Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần.

Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 550 đồng/lít và RON95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 350 đồng/lít và dầu mazut không trích lập.

Đồng thời, chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 481 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG, xăng E5RON92 không cao hơn 26.471 đồng/lít (giảm 838 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Xăng RON95-III không cao hơn 27.317 đồng/lít (giảm 836 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 24.380 đồng/lít (giảm 700 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 23.027 đồng/lít (giảm 737 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.929 đồng/kg (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành).

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nguồn: Bộ Công Thương.
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, Liên Bộ cho biết, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm với các loại xăng dầu trừ dầu mazut tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 01/4/2022 và kỳ điều hành ngày 12/4/2022 là: 119,686 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,151 USD/thùng, tương đương  giảm 5,64% so với kỳ trước); 123,016 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,534 USD/thùng, tương đương giảm 5,77% so với kỳ trước).

Dầu hỏa là 130,303 USD/thùng (giảm 10,254 USD/thùng, tương đương giảm 7,30% so với kỳ trước); dầu diezen 133,579 USD/thùng (giảm 7,148 USD/thùng, tương đương giảm 5,08% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3,5S là khoảng 697,824 USD/tấn (tăng 18,697 USD/tấn, tương đương tăng 2,75% so với kỳ trước).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 01/4/2022 – 11/4/2022. Nguồn: Bộ Công Thương
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới
từ 01/4/2022 – 11/4/2022. Nguồn: Bộ Công Thương

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, trong các kỳ điều hành gần đây, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi từ 100-1.500 đồng/lít. 

Kỳ điều hành lần này, do Quỹ BOG đang âm, trong khi thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh linh hoạt công cụ Quỹ BOG để bảo đảm giá xăng dầu trong nước giảm theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới và có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới.

Riêng mặt hàng dầu mazut do là mặt hàng sử dụng cho đầu vào của một số ngành công nghiệp, vận tải… nên mặc dù giá thế giới tăng nhưng Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ BOG để giữ ổn định giá.

Việc điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.