18:02 24/05/2021

Được giao 2.822 tỷ đồng quỹ bảo trì, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức được "giải cứu"

Anh Tú -

Chiều ngày 24/5, Bộ Giao thông vận tải ký hợp đồng đặt hàng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đường sắt quốc gia năm 2021 với tổng giá trị hợp đồng gần 2.822 tỷ đồng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải đã ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ký kết hợp đồng “Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Theo hợp đồng được ký kết, Bộ Giao thông vận tải đặt hàng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác. Thời gian thực hiện hợp đồng trong năm 2021, tổng giá trị hợp đồng là 2.822 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, trong vòng 5 ngày làm việc, Bộ Giao thông vận tải sẽ tạm ứng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 50% giá trị phần công việc. Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao sẽ thực hiện đúng quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

Trước đó, ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 636/TTg-CN ngày 19-5-2021, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó ngày 20/5, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản số 4521/BGTVT-KCHT chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc bộ, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đầu năm đến nay, do vướng mắc các quy định pháp luật và còn cách hiểu khác nhau về các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện vốn bảo trì đường sắt, nên Cục Đường sắt Việt Nam là cơ quan được Bộ Giao thông Vận tải giao vốn chưa thể tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì đường sắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 25.000 lao động.