13:19 09/05/2022

Hiệp hội Blockchain thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia

Phạm Vinh -

Chương trình hành động ứng dụng Blockchain thúc đẩy Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia sẽ được công bố trong Đại hội lần thứ I của Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Blockchain Việt Nam diễn ra 17/5 tới…

Việt Nam có Hiệp hội Blockchain (ảnh minh họa)
Việt Nam có Hiệp hội Blockchain (ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 343/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 27/4/2022, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam) được thành lập, trở thành tổ chức pháp nhân quy tụ những người đam mê nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Dự kiến, Đại hội lần thứ I của Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Blockchain Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 17/5 tới, đánh dấu sự thành lập của Hiệp hội. Đại hội sẽ công bố ban chấp hành, tôn chỉ và phương hướng hoạt động, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác sâu rộng với các tổ chức thương mại và các doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng blockchain.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các cá nhân và tổ chức có chung sở thích, ngành nghề. Hiệp hội sẽ hoạt động thường xuyên, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ngoài ra, Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ mở rộng quan hệ với các tổ chức, cộng đồng blockchain trên thế giới, tăng cường hợp tác nghề nghiệp giữa đội ngũ kỹ sư và nhà kinh doanh các nước và góp phần xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ huy động nguồn vốn tư nhân để hợp tác hiệu quả đối với một số trường đại học công nghệ liên quan đến các sơ sở nghiên cứu ứng dụng trong và ngoài nước, thực hiện các đề tài khoa học và thiết thực đối với các nghiên cứu ứng dụng về công nghệ blockchain cũng như đào tạo phát triển nguồn lực đội kỹ sư công nghệ.

Hơn nữa, Hiệp hội sẽ là cầu nối đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham mưu tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc ứng dụng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự du nhập và phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain. Khi số doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và kỹ sư theo đuổi công nghệ blockchain ngày càng tăng cao, nhu cầu kết nối, hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, một tổ chức chính thức có đầy đủ pháp nhân để đáp ứng tốc độ mở rộng và mục tiêu phát triển vững mạnh của cộng đồng blockchain Việt Nam là hết sức cần thiết.