17:38 23/02/2022

Lùi thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu đến tháng 6/2022

Hương Loan

Bộ Công Thương vừa gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc ER01.AD02)...

Gia hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu.
Gia hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu.

Theo đó, thời hạn kết thúc rà soát cuối kỳ vụ việc là ngày 04 tháng 6 năm 2022.

Trước đó, ngày 4 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá không quá 09 tháng kể từ ngày có quyết định rà soát (tức ngày 04 tháng 3 năm 2022), trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

Để có thêm thời gian xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh, căn cứ theo thực tiễn vụ việc và để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, ngày 22 tháng 2 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thêm 03 tháng.