17:57 05/05/2021

Sở Công Thương quản thêm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, kinh doanh đa cấp

Huyền Vy

Một số ngành, lĩnh vực sẽ được bổ sung vào danh mục các ngành nghề do Sở Công Thương quản lý...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo dự thảo, với vị trí và chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, nên Sở Công Thương sẽ quản lý rất nhiều các lĩnh vực liên quan, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm;

Lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV, dự thảo bổ sung thêm một số ngành, lĩnh vực mà Sở Công Thương có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, như: công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.