12:53 26/05/2022

Trung tâm dữ liệu phải bắt buộc đảm bảo chống sét, phòng chống cháy

Phạm Vinh

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu như tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy…

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Việt Nam đã và đang thúc đẩy phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu với sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác hạ tầng trung tâm dữ liệu như Viettel, VNPT, FPT, CMC…

Trong thời gian tới, việc phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu còn được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch dữ liệu của doanh nghiệp, khách hàng sang nền tảng đám mây, cùng với việc phát triển các nền tảng số, giải pháp dữ liệu lớn, Internet vạn vật…

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, dự thảo sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng, làm rõ đối tượng áp dụng của Thông tư là doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu, cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu; Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu khác (trung tâm dữ liệu viễn thông, trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước).

Đặc biệt, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng, cập nhật TCVN 9250:2021 về hạ tầng viễn thông của trung tâm dữ liệu và các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy.

Đối với trách nhiệm của cơ quan quản lý, cần bổ sung, tăng cường thực thi của cơ quan quản lý (Cục Viễn thông), cụ thể trong kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu khi có khiếu nại của khách hàng hoặc có dấu hiệu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình tuân thủ của trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, bổ sung trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận trung tâm dữ liệu phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng.

Các trung tâm dữ liệu chứa đựng khối lượng lớn các dữ liệu quan trọng và thiết yếu đối với hoạt động của các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do vậy tính an toàn và độ sẵn sàng của trung tâm dữ liệu là cực kỳ quan trọng, đòi hỏi các trung tâm dữ liệu phải có hạ tầng kỹ thuật đủ mạnh, đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

Được biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên hiện nay, chỉ các trung tâm dữ liệu lớn công bố tiêu chuẩn áp dụng (có chứng nhận) để quảng bá về năng lực trung tâm dữ liệu đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Ngoài ra, Thông tư 03 đã được ban hành khá lâu, việc công bố trung tâm dữ liệu phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo văn bản này và các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý còn hạn chế, điều này dẫn đến các vấn đề về chất lượng, độ an toàn của hạ tầng trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho trung tâm dữ liệu đã được cập nhật theo phiên bản mới.