13:36 06/05/2021

Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số

Phan Anh -

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế số, xã hội số Việt Nam đặt ra yêu cầu cấp thiết cần có chiến lược để định hướng, dẫn dắt của Chính phủ. Việc xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số làm căn cứ để huy động rộng rãi nguồn lực của các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc rất cần thiết.

Trước làn sóng mạnh mẽ của cách mạng chuyển đổi số, xu hướng phát triển nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số, một số nước đã nhận ra cơ hội, sớm ban hành các chiến lược, chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của mình.

Tại Việt Nam, kinh tế số và xã hội số thời gian qua phát triển tự phát nhưng tăng trưởng khá nhanh. Việt Nam cũng được đánh giá là có những cơ hội rất lớn để phát triển kinh tế số. Đây cũng là thị trường lớn, nhiều tiềm năng cho các mô hình kinh doanh mới, với dân số đông, đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, có lực lượng lao động số lớn, có số người dùng Internet và điện thoại thông minh lớn và đang tăng nhanh sẽ tạo nên những thị trường hấp dẫn cho phát triển kinh tế số.

 

Theo Báo cáo Kinh tế số Đông Nam Á 2020 của Google, nền kinh tế số Việt Nam năm 2020 đạt tổng giá trị 14 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước và con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh, đạt mức 52 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam cùng với Indonesia là hai quốc gia có sự tăng trưởng hai con số cho nền kinh tế số trong năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, kinh tế số và xã hội số Việt Nam cũng đang đối mặt với những tồn tại, hạn chế và thách thức lớn như: hệ thống thể chế, pháp luật chưa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, xã hội số; kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số; năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp còn yếu; lực lượng doanh nghiệp nền tảng số đông nhưng chưa mạnh, các nền tảng số Make in Vietnam còn non trẻ lại bị cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài… Đặc biệt là Việt Nam chưa có chiến lược tổng thể của quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số.

Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số được xác định là 3 trụ cột quan trọng của “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% và năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%... Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành đạt tối thiểu 20% và năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%...

Về phát triển xã hội số, mục tiêu đến năm 2025 hạ tầng mạng băng rộng cáp quang sẽ phủ trên 80% hộ gia đình và 100% số xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh và tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...