06:19 14/07/2010

Bảo hiểm BIC bán đấu giá hơn 11 triệu cổ phần

N.Anh

BIC sẽ bán đấu giá 11.512.091 cổ phần với giá khởi điểm là 10.200 đồng /cổ phần

Ngày 5/8/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

Theo đó, BIC sẽ bán đấu giá 11.512.091 cổ phần với giá khởi điểm là 10.200 đồng /cổ phần.

Công ty có vốn điều lệ là 660 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Tầng 10, Tháp A, Tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bảo hiểm gốc; Kinh doanh tái bảo hiểm; Đầu tư tài chính; Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật: giám định, tư vấn quản lý rủi ro, kinh doanh bất động sản, cho vay…

Được biết, tính đến ngày 30/6/2010, tổng tài sản của BIC đạt 3.270,071 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 80% so với thời điểm đầu năm 2010. Vốn chủ sở hữu của BIC tính đến thời điểm trên đạt 548,621 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 207,671 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2009 và tăng 17% so với thời điểm đầu năm 2010.

Tổng doanh thu toàn công ty 6 tháng đầu năm đạt 346,146 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 238,512 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2009.

Tổng lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 36,298 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm đạt 8,889 tỷ đồng và lợi nhuận từ đầu tư tài chính đạt 27,046 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại là 27%, giảm 19% so với cùng kỳ 2009.