14:15 31/03/2022

Cổ phiếu PVL có khả năng bị hủy niêm yết

Hà Anh

Cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Đất Việt có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155, do báo cáo tài chính năm trong 3 năm 2019 – 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ...

Biểu đồ giá cổ phiếu PVL thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu PVL thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt có khả năng bị hủy bỏ niêm yết.

Cụ thể, cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Đất Việt có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155, do báo cáo tài chính năm trong 3 năm 2019 – 2021 có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Do đó, HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PVL theo quy định.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, kiểm toán viên đã có ý kiến liên quan đến vấn đề Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã kê biên toàn bộ 12,12 triệu cổ phần của PVL tại CTCP Địa ốc Dầu khí Viễn thông để thực hiện đấu giá.

Nhưng đến thời điểm phát hành báo cáo này, công ty vẫn chưa thực hiện được các thủ tục pháp lý cần thiết để xác lập quyền và nghĩa vụ có liên quan đối với số cổ phần tương ứng tại Địa ốc Dầu khí Viễn thông.

Về vấn đề này, Công ty đã giải trình rằng, theo văn bản thông báo về việc thi hành án dân sự, khách mua cổ phần đấu giá đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để nộp tiền. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin mới nào từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hà Nội để hoàn tất các nghĩa vụ pháp lý và có cơ sở thực hiện các điều chỉnh cần thiết liên quan đến các chỉ tiêu trong báo cáo.

Kết thúc năm 2021, PVL ghi nhận doanh thu hợp nhất sau kiểm toán hơn 23,74 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó (23,22 tỷ đồng); tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến lên hơn 17,13 tỷ đồng - trong khi năm 2020 chỉ đạt hơn 672 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/12/2021, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 260 tỷ đồng.

Theo PVL cho biết, lợi nhuận năm 2021 đã kiểm toán cao hơn cùng kỳ là do năm vừa qua công ty có phát sinh tăng lợi nhuận của hoạt động môi giới bất động sản, đồng thời lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng tăng.