09:00 04/10/2021

Đối thoại chuyên đề: “Evergrande: ‘Bom nợ’ bất động sản Trung Quốc và bài học cho Việt Nam”

Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tham gia buổi đối thoại có tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, và tiến sỹ Võ Đình Trí - giảng viên Đại học Kinh tế Tp. HCM và Trường Kinh doanh IPAG ở Paris, thành viên Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE)...

Với mục đích đưa ra một bức tranh tổng quan về khủng hoảng nợ Evergrande, từ nguyên nhân hình thành “bom nợ”, tác động đối với thị trường tài chính toàn cầu, và những bài học có thể rút ra cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức buổi đối thoại chuyên đề “Evergrande: ‘Bom nợ’ bất động sản Trung Quốc và bài học cho Việt Nam” vào 9h sáng ngày thứ Hai, 4/10/2021.

Đối thoại sẽ bao gồm ba nội dung chính:

- Thứ nhất, tổng hợp và phân tích về con đường đưa Evergrande tới khủng hoảng nợ và hướng xử lý của Chính phủ Trung Quốc.
- Thứ hai, nhận định về tác động của khủng hoảng nợ Evergrande đối với thị trường tài chính toàn cầu.
- Thứ ba, bài học cho Việt Nam.

Tham gia buổi đối thoại sẽ có hai vị chuyên gia:

- Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Tiến sỹ Võ Đình Trí, giảng viên Đại học Kinh tế Tp. HCM và Trường Kinh doanh IPAG ở Paris, thành viên Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE);
- Nhà báo Kiều Oanh, Trưởng Ban Kinh tế Thế giới, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy điều hành buổi đối thoại.