18:21 19/07/2021

Gần 2,9 triệu tỷ đồng đầu tư công "rót" vào các dự án trọng điểm quốc gia

Ánh Tuyết

Tổng số vốn ngân sách Nhà nước dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 2,87 triệu tỷ đồng, chiếm 28% tổng chi ngân sách Nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ giải ngân bình quân giai đoạn này trên 90%...

Ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án, công trình trọng điểm
Ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án, công trình trọng điểm

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa thay mặt Chính phủ ký văn bản số: 243/BC-CP gửi Quốc hội, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

GẦN 5.000 DỰ ÁN ĐƯỢC RÓT VỐN 

Số vốn ngân sách Trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phân bổ chi tiết tối đa là 1.350 nghìn tỷ đồng, gồm vốn trong nước 1.080 nghìn tỷ đồng, vốn nước ngoài 270 nghìn tỷ đồng. Số vốn ngân sách địa phương được phân bổ 1.370 nghìn tỷ đồng.

Dự kiến bố trí cho khoảng 4.979 dự án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có 2.236 dự án khởi công mới. Số vốn bố trí bình quân cho 01 dự án là 210,4 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2016-2020, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Còn lại dự phòng vốn ngân sách Trung ương là 10%, tương đương 150 nghìn tỷ đồng, bằng với mức dự phòng đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2020, tương đương giai đoạn 2016-2020. Mức dự phòng ngân sách địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công.

Trong đó, tổng số vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí trong dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 13 ngành, lĩnh vực.

Vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho hoạt động kinh tế chiếm 74,1% tổng số vốn kế hoạch.
Vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho hoạt động kinh tế chiếm 74,1% tổng số vốn kế hoạch.
Cụ thể, tập trung cao nhất cho các hoạt động kinh tế chiếm 74,1% của tổng số vốn kế hoạch; kế đến là lĩnh vực quốc phòng, chiếm 7,7%; Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp chiếm 3,8%; Y tế, dân số và gia đình chiếm 3,2%;

Trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, giao thông là ngành nhận được sự ưu tiên cao nhất về bố trí vốn kế hoạch giai đoạn 2021-2025, chiếm 52,3% số vốn ngân sách Trung ương và 68,8% của số vốn kế hoạch bố trí cho các hoạt động kinh tế trong cùng giai đoạn.

ĐIỂM TÊN DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC ƯU TIÊN 5 NĂM TỚI

Về quan điểm chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh “kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả; xóa bỏ cơ chế ”xin - cho”, tham nhũng, lợi ích nhóm và các hạn chế, bất cập. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra”.

Đồng thời, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài nhà nước, nhất là đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP), các dự án BOT…

 
“Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả; xóa bỏ cơ chế ”xin - cho”, tham nhũng, lợi ích nhóm và các hạn chế, bất cập". 

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật, trong đó thu hồi dứt điểm số vốn ứng trước kế hoạch đã được tổng hợp, báo cáo trong giai đoạn trước; hoàn thành các dự án chuyển tiếp, giảm số dự án khởi công mới so với giai đoạn trước.

Đồng thời, tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, bảo đảm tổng số dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 dưới 5.000 dự án.

Cụ thể, bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 100 nghìn tỷ đồng, trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 50 nghìn tỷ đồng, xây dựng nông thôn mới là 30 nghìn tỷ đồng; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững là 20 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thuộc 21 Chương trình mục tiêu của giai đoạn trước.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đáp ứng yêu cầu tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây...