17:19 25/06/2021

TP.HCM thông qua kế hoạch đầu tư công gần 687.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 - 2025

Minh Tú -

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn mà TP.HCM cần cho giai đoạn 2021-2025 là khoảng 686.000 tỷ đồng…

Nhiều dự án hạ tầng, giao thông, kênh rạch,... sẽ được đầu tư trong thời gian tới.
Nhiều dự án hạ tầng, giao thông, kênh rạch,... sẽ được đầu tư trong thời gian tới.

Ngày 25/6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa 10 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP.HCM.

GẦN 687.000 TỶ ĐỒNG ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tại cuộc họp, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất phương án cân đối, bố trí vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn được Thủ tướng chính phủ thông báo tại Công văn số 419 ngày 2/4/2021.

Cụ thể, trong tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, dự kiến phương án bố trí vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn được Thủ tướng chính phủ thông báo tại Công văn số 419 là gần 14.000 tỷ đồng.

 
Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM thực hiện hơn 5.664 dự án và nhu cầu vốn đầu tư gần 687.000 tỷ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Trong đó, có 6.957 tỷ đồng cho bốn dự án tại thành phố từ nguồn vốn từ ngân sách trung ương trong nước và gần 6.986 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nước ngoài được Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến bố trí cho bảy dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương, qua rà soát, tổng nhu cầu vốn của TP.HCM dự kiến là gần 672.862 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Trong đó, nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ nguồn bội chi ngân sách thành phố là hơn 38.788 tỷ đồng và nhu cầu vốn đề xuất cân đối từ ngân sách TP.HCM là 634.073 tỷ đồng. 

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM thực hiện hơn 5.664 dự án và nhu cầu vốn đầu tư gần 687.000 tỷ từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM

Hội đồng nhân dân thành phố cũng thông qua nguyên tắc lập, cân đối bố trí vốn và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn thành phố có thể huy động thêm (ngoài nguồn vốn đã được Thủ tướng chính phủ thông báo tại công văn số 419), sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội xử lý chung cho các địa phương có nguồn vượt thu khi trình Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Còn nguyên tắc xác định mức vốn, việc sử dụng và thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố để bố trí vốn cho một số đối tượng.

 
TP.HCM cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng, các dự án lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân TP.HCM giao Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương quan tâm bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố.

Đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân TP.HCM tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án, tránh giàn trải, lãng phí.

Ủy ban nhân dân TP.HCM cần lưu ý bố trí phù hợp và đủ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 kịp thời đối với các dự án cấp bách, cấp thiết phát sinh trong quá trình điều hành của thành phố.

 
TP.HCM dự kiến bố trí vốn gần 14.000 tỷ đồng từ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong nước và nước ngoài cho 11 dự án:
1. Dự án bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch cầu ngang đến khi đô thị Thủ Thiêm: 38 tỷ đồng.
2. Dự án xây dựng mới bệnh viện Nhi đồng TP.HCM: 432 tỷ đồng.
3. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên: 4.000 tỷ đồng.
4. Dự án xây dựng nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức: 1.800 tỷ đồng.
5. Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé -  Đôi - Tẻ, giai đoạn 2: 500 tỷ đồng.
6. Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM – giai đoạn 2 (World Bank): 1.900 tỷ đồng.
7. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM (SECO): hơn 245 tỷ đồng.
8. Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP.HCM: hơn 397 tỷ đồng.
9. Dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - thành phần 7: hơn 218 tỷ đồng.
10. Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên): hơn 2.484 tỷ đồng.
11. Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương: gần 1.223 tỷ đồng.