22:22 23/10/2021

Không thu thêm kinh phí tổ chức ôn tập cho học sinh sau khi trở lại trường

Thanh Xuân

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên chủ động rà soát, đánh giá, phân loại kết quả học tập trực tuyến, qua truyền hình của các nhóm đối tượng học sinh để điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại địa phương.

Khi học sinh mới trở lại trường học, nhà trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến, học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường.

Đồng thời, tổ chức ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với nhóm học sinh có điều kiện học trực tuyến; dạy bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu kết hợp với ôn tập, củng cố kiến thức với nhóm học sinh không có điều kiện học trực tuyến, nhất là những học sinh không tiếp cận được truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh. Đặc biệt các cơ sở giáo dục cần sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp các nội dung cơ bản, cốt lõi, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức; không thu thêm kinh phí để tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh.

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí thời gian hợp lý để hỗ trợ, bù đắp nội dung kiến thức còn thiếu ngay trong từng bài học cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, nhất là những học sinh gặp khó khăn về điều kiện học trực tuyến, học qua truyền hình trong thời gian phải tạm dừng đến trường. Đồng thời, duy trì tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình phù hợp với kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Cụ thể, đối với các trường cho học sinh đi học bình thường, tiếp tục sử dụng hệ thống học liệu dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình để hỗ trợ dạy học trực tiếp. Đối với các trường chia nhóm cho học sinh đến trường, tổ chức học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp phải có nội dung phù hợp để kịp tiến độ của chương trình.

Các nhà trường cũng cần tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh học tập trực tuyến, học tập qua truyền hình để bảo đảm an toàn; quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hướng dẫn các trường thuộc địa bàn có dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): tổ chức dạy học trực tiếp; cấp độ 3 (nguy cơ cao): tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình; cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): căn cứ vào thực tế tình hình và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để quyết định tổ chức hình thức cho nghỉ học, hoặc dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học…