14:14 26/07/2016

Luật Biểu tình: “Quốc hội hoàn toàn có khả năng trả nợ dân”

Nguyên Vũ

Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng nên giao chủ trì soạn thảo dự án Luật Biểu tình cho Bộ Tư pháp

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền.<br>
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền.<br>
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình. Đó là thông tin về dự án Luật Biểu tình, được Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định báo cáo Quốc hội sáng 26/7, trong dự kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh.

Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, dự án này đã được đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 để kịp thời thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, do đây là dự án luật khó, lại chưa có thực tiễn, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, nên đã lùi thời gian trình dự án luật này.

Cũng theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đề nghị đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn ý kiến khác nhau, hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội đưa dự án này vào chương trình.

Tuy nhiên, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) thì với đội ngũ chuyên gia pháp lý hiện nay cộng với kinh nghiệm quốc tế có rất nhiều, thì Quốc hội hoàn toàn có khả năng trả nợ nhân dân món nợ có tên Luật Biểu tình.

Đại biểu Nghĩa đề nghị đưa dự án Luật Biểu tình vào kỳ họp thứ 4 và thông qua vào kỳ họp thứ 5 hoặc thứ 6 trong năm 2018. Vị đại biểu Tp.HCM cũng nhấn mạnh rằng cần phân biệt rõ ràng kẻ xấu và những người dân yêu nước để bảo vệ công dân tốt trong việc quản lý biểu tình.

Đồng tình với đại biểu Nghĩa, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) đề nghị Chính phủ quan tâm đến dự án Luật Biểu tình. Ông Xuyền cho rằng nên giao chủ trì soạn thảo dự án Luật Biểu tình cho Bộ Tư pháp, thay vì giao cho Bộ Công an như hiện nay.

Nếu giao cho Bộ Công an thì khó, vì đây là lực lượng trực tiếp giữ an ninh trật tự, nên giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo còn Bộ Công an thì phản biện thì khả thi hơn, ông Xuyền "hiến kế".

Không đồng tình với việc lùi một số dự án luật - trong đó có Luật Biểu tình - không biết đến khi nào, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc trình dự án luật chậm trễ, không đạt yêu cầu.