17:49 03/06/2021

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công khai mức lãi suất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Đào Vũ -

Đây là một trong những nội dung của văn bản mà Ngân hàng Nhà nước vừa gửi đến các tổ chức tín dụng...

Ngân hàng Nhà nước vừa gửi văn bản số 3947/NHNN-TD về việc triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 tới các tổ chức tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố.

Văn bản ghi, trong thời gian qua, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, tốc độ lây lan nhanh, diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Tp.HCM, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn... đã tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống, đặc biệt là tại các địa bàn của các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, phong tỏa, cách ly do dịch (như Bắc Giang, Bắc Ninh, Tp.HCM...).

Bên cạnh nghiêm túc thực hiện đúng theo các chỉ đạo về phòng chống dịch, chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống, phải tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới... theo thẩm quyền và theo quy định tại Thông tư 01/2020, Thông tư số 03/2021, Thông tư số 10/2015, Thông tư số 25/2018, Thông tư 02/2013, Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp. Căn cứ năng lực, khả năng tài chính của mình để tính toán thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các biện pháp hỗ trợ khác.

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết.

 

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tích hưởng ứng, ủng hộ các Quỹ phòng, chống dịch, Chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 của địa phương và vận động cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị tham gia quyền góp, ủng hộ đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu chống dịch, người dân tại các khu phong toå, khu cách ly tập trung.

Mặt khác, các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu tích cực, chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, các khách hàng trên địa bàn để tìm hiểu nhu cầu, đáp ứng kịp thời vốn tiêu thụ nông sản, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; không để xảy ra chậm tiêu thụ nông sản, gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng do không tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng.

Hướng dẫn cụ thể và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quy trình, thủ tục, các dịch vụ trực tuyến, dịch vụ thanh toán của ngân hàng, triển khai các giải pháp tạo khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở khu vực có dịch, vùng cách ly y không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa đáp ứng dịch vụ ngân hàng trên địa bàn.

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chỉ đạo toàn thể cán bộ, người lao động tại chi nhánh nghiêm túc thực hiện đúng theo các chi đạo và quy định về phòng chống dịch; chỉ đạo, đôn đốc chi nhánh các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định. 

 

Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ vay do dịch Covid-19.

Ngoài ra, thông tin đến các tổ chức, cá nhân trên đia bàn các giải pháp của ngành ngân hàng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chủ động xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai của các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương để chỉ đạo, triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh, thành phố xử lý đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Riêng đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly, phong tỏa như Bắc Giang, Bắc Ninh, Tp.HCM, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương rà soát, phối hợp chính quyền địa phương đánh giá tình hình khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, xây dựng kịch bản của ngành ngân hàng, chủ động có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách cần phản ánh ngay về Trung ương để được hướng dẫn, xử lý.