08:47 08/08/2007

Trung Quốc chi 3 tỷ Nhân dân tệ cho vấn đề khí hậu

Nguyên Hạnh

Trung Quốc dành 3 tỷ Nhân dân tệ cho việc xây dựng hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp, nhằm chủ động khi có thiên tai đột xuất xảy ra

Trong thời gian 5 năm (2006-2010), Trung Quốc dành 3 tỷ Nhân dân tệ cho việc xây dựng hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp, nhằm chủ động khi có thiên tai đột xuất xảy ra.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu với xu hướng nóng lên ảnh hưởng đến cả sản xuất lẫn đời sống, thậm chí đến sự tồn vong của con người cùng giới tự nhiên, Trung Quốc đã từng bước tạo lập nên một hệ thống giải pháp hướng tới mục tiêu ứng phó hữu hiệu với xu thế biến đổi khí hậu nóng lên trên toàn cầu.

Vừa qua, Trung Quốc công bố phương án quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, và trở thành nước đang phát triển đầu tiên có được phương án loại này, trong đó đề ra những biện pháp và phương tiện về luật pháp, kinh tế, hành chính và công nghệ để giảm bớt khí thải gây hiệu ứng nhà kính và nâng cao năng lực thích ứng đối với sự biến đổi khí hậu.

Chính phủ Trung Quốc còn đề xướng phát triển kinh tế tuần hoàn, theo đó phế thải của ngành này có thể được dùng làm nguyên liệu cho ngành khác.