10:39 21/05/2018

Vietjet chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu thêm 20%

Thùy Linh

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

Năm 2017 Vietjet đã chi trả 40% cổ tức bằng tiền mặt.
Năm 2017 Vietjet đã chi trả 40% cổ tức bằng tiền mặt.

Theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 17/5/2018, Ủy ban này đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE).

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Vietjet thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02-18/VJC-ĐHCĐ-NQ ngày 26/4/2018 thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 60%, trong đó 40% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Vietjet đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6/2018. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty đã chi trả 40% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao, có năm trên 100%. Năm 2018, Công ty thông qua kế hoạch chia cổ tức 50%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, cổ phiếu VJC có giá 190.000 đồng/cổ phiếu.