12:37 23/09/2018

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước

Hà Minh

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Văn bản nêu rõ, căn cứ theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội 2014 và Kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông báo: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Kỳ họp gần nhất của Quốc hội sẽ bắt đầu từ cuối tháng 10 tới đây.

Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.