11:30 29/03/2021

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng bắt đầu phục hồi

Vũ Phong

Cầu tiêu dùng của người dân đã tăng trở lại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2021 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê cho thấy, hoạt động thương mại bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2021 có xu hướng phục hồi khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Cụ thể, cầu tiêu dùng của người dân đã tăng trở lại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2021 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,4%).

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 322,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 40,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 845 tỷ đồng, giảm 34,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 41,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%.

Tính chung quý 1/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.291,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,42% (cùng kỳ năm 2020 giảm 0,01%).

Chi tiết hơn, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1 năm nay ước tính đạt 1.033,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 80,1% tổng mức và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 9,5%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 5,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 5,3%; may mặc tăng 4,5%; phương tiện đi lại tăng 1,4%. 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Hải Phòng tăng 11,3%; Cần Thơ tăng 10,8%; Hà Nội tăng 8%; Đà Nẵng tăng 7,9%; Thanh Hóa tăng 6,7%; Quảng Nam và Quảng Ngãi cùng tăng 6,6%; Đồng Nai 5,7%; Đắk Lắk tăng 5,5%; Hưng Yên tăng 5,3%; Bắc Ninh tăng 1,8%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2021 ước tính đạt 124 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng mức và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 8,5%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1,1%; Quảng Ninh giảm 12,7%; Hà Nội giảm 8%; Lâm Đồng giảm 7,2%; Đà Nẵng giảm 6%; Hải Phòng giảm 3,9%; thành phố Hồ Chí Minh giảm 3,5%; Kiên Giang giảm 1%.

Doanh thu dịch vụ khác quý 1/2021 ước tính đạt 130,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu của Hải Phòng tăng 16,4%; Quảng Ninh tăng 15,1%; Cần Thơ tăng 7,7%; Đà Nẵng tăng 4,8%; Hà Nội tăng 2,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,9%; Lào Cai giảm 10,5%; Gia Lai giảm 28,5%.

Đáng chú ý, do ngành du lịch chưa thể phục hồi nên doanh thu du lịch lữ hành quý 1 ước tính chỉ đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,2% tổng mức và giảm 60,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 24,8%). 

Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành quý 1 giảm so với cùng kỳ năm trước gồm Đà Nẵng giảm 61,3%; thành phố Hồ Chí Minh giảm 59,5%; Hà Nội giảm 30,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 23,1%; Hải Phòng giảm 20,5%; Cần Thơ giảm 16,8%; Quảng Ninh giảm 4,5%.