23:43 30/01/2015

Bibica không còn là công ty liên kết của SSI

Hà Anh

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của SSI tại BBC chỉ còn 3.298 cổ phiếu, chiếm 0,02%

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn thông báo Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) không còn là công ty liên kết.

Cụ thể, ngày 27/1/2015, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), công ty con của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đã hoàn tất giao dịch bán 3.081.020 cổ phiếu, chiếm 19,98% vốn điều lệ BBC theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Theo dữ liệu trên HOSE, giao dịch trên có giá trị gần 160 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của SSI tại BBC chỉ còn 3.298 cổ phiếu, chiếm 0,02%. Do đó, trên báo cáo hợp nhất, Bibica sẽ không còn là công ty liên kết của SSI.

Theo báo cáo Hội đồng Quản trị của BBC năm 2014, Công ty Cổ phần Đường Mặt Trời nắm giữ 2.080.050 cổ phiếu, chiếm 14,49% vốn, Lotte confectionety., Ltd nắm giữ 6.789.730 cổ phiếu, chiếm 44,03% và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre nắm giữ 1.300.000 cổ phiếu, chiếm 8,43%.