09:59 13/09/2019

Chính phủ đã gỡ nút thắt trong chồng chéo kiểm tra chuyên ngành

Duyên Duyên

Theo Tổng cục Hải quan, hiện còn 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

Liên quan đến việc các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đầu mối trong thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với một mặt hàng.

Theo đó, văn bản số 7957/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ cho biết, trong thời gian qua, các Bộ, ngành đã thực hiện cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như loại bỏ những quy định chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 

Hay rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã số HS; Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành… 

Mặt khác, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến 15/6/2019, nhiều Bộ, ngành đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung văn bản kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh phải chịu sự quản lý của hai hoặc nhiều cơ quan khác nhau. 

Ví dụ như mặt hàng xe hơi nhập khẩu chịu sự quản lý của các cơ quan hải quan, đăng kiểm, công an. 

Hầu hết các phương tiện vận tải như tàu biển xuất nhập cảnh chịu sự quản lý của các cơ quan: Cảng vụ, hải quan, biên phòng cửa khẩu, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật, cơ quan thú y...

Theo Tổng cục Hải quan, hiện còn 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa (tương đương với 1.012 dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số và tương ứng với 1.501 mặt hàng được chi tiết theo tên hàng cụ thể) còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo.

Cụ thể, đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa đã có quy định hoặc được các Bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi phân loại mã HS chi tiết đối với "Tời điện" theo tải trọng và "Nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển", "Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp" theo áp suất làm việc của sản phẩm để đảm bảo thực hiện minh bạch, phân định rõ đầu mối chủ trì kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để đảm bảo thực hiện thống nhất đầu mối chủ trì kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp theo quy định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan theo hướng Bộ Giao thông vận tải chủ trì quản lý, thực hiện kiểm tra chất lượng nhập khẩu đối với "Nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển".

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là đầu mối, chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với "Dây và cáp điện" và "Thiết bị gia dụng nhập khẩu" và cùng với Bộ Công Thương rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan quy định việc kiểm tra chuyên ngành đối với "Dây và cáp điện" và "Thiết bị gia dụng nhập khẩu".

Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ giao là đầu mối, chủ trì thực hiện kiểm tra chất lượng đối với "Bình chữa cháy" và cùng với Bộ Giao thông vận tải rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan quy định việc kiểm tra chuyên ngành đối với "Bình chữa cháy".

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

Đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa chưa được các Bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, làm việc với Bộ nêu trên và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2019 phương án xử lý tập trung một đầu mối chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa.

Bao gồm, "Hệ thống làm lạnh", "Ra đa", "Nguyên liệu sản xuất nước giải khát", "Sữa chế biến, các sản phẩm khác từ sữa", "Bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật", "Chất hỗ trợ chế biến Casein" và "Dược liệu".