16:35 21/01/2022

Chứng khoán Bản Việt lãi 1.851 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Minh Tú

Năm 2021, VCSC ghi nhận mức lãi kỷ lục 1.851 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ và hoàn thành 148% kế hoạch nhờ các mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng cao, đặc biệt là thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit…

Chứng khoán Bản Việt ghi nhận mức lãi kỷ lục trong năm 2021 với mức tăng trưởng 95% so với cùng kỳ.
Chứng khoán Bản Việt ghi nhận mức lãi kỷ lục trong năm 2021 với mức tăng trưởng 95% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit. Vẫn còn nhiều thương vụ đang thực hiện, điển hình là thương vụ Masan Meat Life chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus Việt Nam vì đang trong quá trình thực hiện nên chưa ghi nhận.

Cụ thể, VCSC đạt 3.733 tỷ đồng doanh thu trong năm 2021, tăng 115% và lợi nhuận trước thuế 1.851 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ; lần lượt vượt 82% kế hoạch doanh thu và vượt 48% kế hoạch lợi nhuận. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) ghi nhận mức 4.503 đồng, tăng đến 95% so với cùng kỳ 2020.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 27,1% (33,4% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu). Trong năm 2021, VCSC cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán không huy động vốn mới, do đó công ty tiếp tục đạt được tăng trưởng EPS. Tại thời điểm cuối năm 2021, vốn chủ sở hữu đạt 6.542 tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2020.

Riêng quý 4/2021, doanh thu thuần VCSC đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 73% và lợi nhuận trước thuế 584 tỷ đồng, tăng 34%, cao nhất trong một quý.

Biểu đồ lợi nhuận trước thuế 7 năm qua.
Biểu đồ lợi nhuận trước thuế 7 năm qua.

Trong đó, các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, mảng môi giới trong năm ghi nhận 838 tỷ đồng doanh thu và 304 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 91% và 64%. Tính riêng quý 4, doanh thu mảng này đạt 228 tỷ đồng, tăng 41% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng.

Tăng trưởng của lĩnh vực môi giới là nhờ thanh khoản thị trường chung ở mức cao với tổng giá trị giao dịch bình quân tăng 257% so với năm liền trước. Điều này giúp doanh thu môi giới cá nhân của VCSC tăng 113% và môi giới tổ chức tăng 65%. VCSC đứng thứ 5 về thị phần môi giới tại HOSE.

Với mảng ngân hàng đầu tư, doanh thu tăng 127% lên 337 tỷ và lợi nhuận tăng 118% đạt 216 tỷ đồng. Tính riêng quý 4, công ty ghi nhận doanh thu 230 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 196 tỷ đồng, tăng 192% so với cùng kỳ.

Trong năm qua, mảng ngân hàng đầu tư của Công ty có một số thương vụ đáng kể như tư vấn bán 49% cổ phần FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), tư vấn IPO và niêm yết cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS).

Ngoài ra, VCSC cũng đang thực hiện thêm thương vụ tư vấn cho Massan MeatLife chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus Việt Nam. Doanh thu từ thương vụ Massan MeatLife chưa được ghi nhận trong năm 2021 vì thương vụ này vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan.

Đặc biệt, mảng đầu tư là mảng có đóng góp lớn nhất cho VCSC trong vừa qua khi ghi nhận doanh thu tăng mạnh 132% lên 1.958 tỷ và lợi nhuận tăng 112% đạt 1.091 tỷ đồng. Đáng chú ý khi công ty còn thận trọng ghi nhận lợi nhuận đầu tư dài hạn vào vốn chủ sở hữu với con số đánh giá lại đến nay đã là 1.666 tỷ đồng. Tính riêng quý 4/2021, mảng này đạt 493 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 49% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 212 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, VCSC cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh trong mảng phát hành Chứng quyền đảm bảo (Covered Warrant - CW) với hơn 20 CW mới được phát hành. Mảng này ghi nhận doanh thu 57 tỷ đồng trong năm 2021 so với chỉ 5 tỷ đồng trong năm 2020 và lợi nhuận 25 tỷ đồng trong năm 2021 so với chỉ 2 tỷ đồng năm 2020.

Với mảng cho vay ký quỹ (margin), năm 2021 vừa qua mảng này mang về cho VCSC 600 tỷ đồng doanh thu (tăng 96% so với năm 2020) và lợi nhuận đạt 239 tỷ đồng (tăng 60% so với năm 2020). Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối năm 2021 đạt 7.701 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2020.

Riêng quý 4 ghi nhận doanh thu 198 tỷ đồng doanh thu (tăng mạnh 121% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ).

Tại thời điểm cuối năm 2021, các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 8.327 tỷ đồng, tăng 147% so với cuối năm 2020. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC đạt mức 127,3% so với 74,4% so với cuối năm 2020. Tổng tài sản của VCSC đạt 16.636 tỷ đồng tại cuối năm 2021, tăng 98% so với cuối năm 2020.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh trên của VCSC đến từ việc tập trung xây dựng và phát triển các giá trị cốt lõi trên cơ sở đặt trong tâm vào lợi ích của khách hàng, cổ đông, và nhà đầu tư của VCSC. Đây sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho hoạt động của VCSC trên hành trình đột phá và chinh phục những nấc thang mới.