15:36 07/12/2011

Cổ phần hóa 6 doanh nghiệp thuộc Vinachem

Minh Hà

Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

Vinachem thực hiện cổ phần hóa, nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 6 công ty.
Vinachem thực hiện cổ phần hóa, nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 6 công ty.
Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, sẽ duy trì hai doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào và Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam.

Vinachem thực hiện cổ phần hóa, nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 6 công ty gồm: DAP - Vinachem, Hóa chất cơ bản miền Nam, Vật tư và Xuất nhập khẩu hóa chất, Hơi kỹ nghệ que hàn, Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Đạm Ninh Bình.

Về thành lập mới doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinachem xây dựng đề án thành lập 3 doanh nghiệp: Tổng công ty Apatit - Vinachem; Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất - Vinachem và Công ty Cổ phần Sản xuất nguyên liệu kháng sinh bán tổng hợp nhóm Cephalosporin theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hội đồng Thành viên Vinachem có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện tập đoàn giữ cổ phần chi phối.