23:20 18/12/2022

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao

Thuỷ Tiên -

Cổ phiếu HVN có 7 phiên tăng liên tiếp gần nhất, với 3 phiên tăng trần. Cổ phiếu này được quan tâm nhờ Vietnam Airlines đã khôi phục nhiều đường bay quốc tế. Ngoài HVN, các mã cũng tăng mạnh tuần qua còn có OGC tăng 39,6%; EIB tăng 22,8%; TTB tăng 22%; LGC tăng 21,9%...

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 1
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 2
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 3
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 4
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 5
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 6
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 7
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 8
Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines bay cao - Ảnh 9