21:23 11/04/2022

Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới

Thuỷ Tiên -

Tuần qua, cổ phiếu VND của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tăng mạnh 10,37% và tiếp tục thiết lập vùng đỉnh mới. Được biết, VND đã vươn lên trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất, đồng thời thị phần môi giới trên HOSE cũng chiếm 8,01% trong quý 1/2022...

Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 1
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 2
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 3
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 4
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 5
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 6
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 7
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 8
Cổ phiếu VND thiết lập vùng đỉnh mới - Ảnh 9