10:04 20/01/2018

Đà Nẵng kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt

Song Hà

Nhiều cá nhân và tập thể lãnh đạo Đà Nẵng đã phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo do đã có vi phạm trong quá trình điều hành công việc

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND thành phố trong việc thực hiện chưa đúng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND thành phố, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy.
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND thành phố trong việc thực hiện chưa đúng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND thành phố, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ chủ chốt.

Ngày 18/1, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá 21 đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND thành phố trong việc thực hiện chưa đúng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND thành phố, chưa chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nhân sự thuộc khối chính quyền trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định; chỉ  đạo UBND thành phố rà soát, kiểm tra các dự án, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố chưa kịp thời, khi phát sinh một số dự án, công trình vi phạm thì xử lý thiếu kiên quyết.

Căn cứ Quy định 263-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Cán sự đảng UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng, trong việc tham mưu công tác cán bộ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Đình Hồng.

Đối với Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của cá nhân này trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Thanh Vân.

Đối với Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đào Tấn Bằng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của cá nhân này Bằng trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét trách nhiệm của đồng chí khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố đã tham mưu lãnh đạo UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đào Tấn Bằng.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố còn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 cá nhân, gồm: Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng và Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Vũ Quang Hùng có vi phạm, khuyết điểm trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, còn ông Lê Quang Nam có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường.

Trước đó, cuối 2017, Bộ Chính trị cũng đã kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, trong khi Thủ tướng ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ do đã vi phạm trong công tác lãnh đạo, điều hành.