15:53 10/12/2020

Đại hội Thi đua yêu nước: Tạo động lực mới, đột phá mới

Lan Anh

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc - Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc - Ảnh: TTXVN

Sáng 10/12, Đại hội đại biểu Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 được khai mạc trọng thể với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Sự kiện có sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao khác. 

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới, đột phá mới  - Ảnh 1.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, các báo cáo tham luận, phát biểu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc - Ảnh: VGP

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới, đột phá mới  - Ảnh 2.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh - Ảnh: TTXVN

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực đột phá mới - Ảnh 1.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thủ tướng nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước - Ảnh: VGP

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới, đột phá mới  - Ảnh 4.

“Chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, Thủ tướng khẳng định - Ảnh: TTXVN

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới, đột phá mới  - Ảnh 5.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc - Ảnh: TTXVN

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới, đột phá mới  - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 - Ảnh: VGP

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực đột phá mới - Ảnh 2.

“Có thể khẳng định, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đến nay, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần là động lực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố tổ chức của hệ thống chính trị vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước được đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong 5 năm qua”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu - Ảnh: TTXVN

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực đột phá mới - Ảnh 4.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu trong suốt 72 năm qua - Ảnh: TTXVN

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực đột phá mới - Ảnh 5.

Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh - Ảnh: TTXVN

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X: Tạo động lực mới, đột phá mới  - Ảnh 10.

Các đại biểu tham dự khai mạc Đại hội đại biểu Thi đua yêu nước toàn quốc - Ảnh: VGP