12:42 08/07/2022

Dự thảo nghị định quy định mức phí sử dụng đường bộ có điểm gì mới?

Ánh Tuyết -

Mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô, trừ xe của lực lượng công an, quốc phòng sẽ bao gồm 8 nhóm, dao động từ 130.000-1.430.000 đồng/tháng. Đồng thời, bãi bỏ vé “phí đường bộ toàn quốc” áp dụng riêng với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an...

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương, 10 Điều, quy định về mức thu, cách tính, thu, các trường hợp miễn thu phí sử dụng đường bộ, trình tự, thủ tục, hồ sơ hoàn trả, bù trừ phí với xe được miễn thu nhưng đã nộp phí; bãi bỏ quy định về in, phát hành vé “phí đường bộ toàn quốc” tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ…

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có sử dụng xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải.

Triển khai quy định tại Luật Phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vân tải, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ và Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 (thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC).

 

"Hàng năm, số tiền phí đường bộ thu được khoảng 9.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và dành toàn bộ cho hoạt động bảo trì đường bộ. Ngoài số tiền phí thu được, hằng năm, ngân sách nhà nước cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng cho hoạt động duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý", Bộ Tài chính cho biết.

Nhờ đó, các tuyến đường bộ được sửa chữa kịp thời các hư hỏng, bảo đảm hệ thống đường bộ thông suốt, an toàn và phát huy hiệu quả góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Nội dung nghị định cơ bản kế thừa nội dung đang quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC.

Theo đó, dự thảo nghị định quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là ô tô gồm: xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự đã đăng ký, kiểm định để lưu hành.

Đồng thời, quy định một số trường hợp xe không chịu phí sử dụng đường bộ do bị hủy hoại, bị tịch thu, bị tai nạn không thể sử dụng tiếp sau sửa chữa; xe không sử dụng đường bộ trong thời gian dài trên 30 ngày, trong đó, có xe kinh doanh vận tải cảu doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục 30 ngày trờ lên.

Nghị định cũng quy định 5 trường hợp miễn phí gồm: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, các trung tâm đăng kiểm thu phí đối với các loại xe ô tô, trừ xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng, khi thực hiện đăng kiểm xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thu phí đối với xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng (xe này do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý và kiểm định).

Đáng chú ý, nghị định cũng quy định mức thu phí áp dụng cho ô tô, trừ xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng, chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe: từ 130.000 đồng/tháng - 1.430.000 đồng/tháng.

Còn xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng chia làm 2 nhóm: xe ô tô con mức 1.000.000 đồng/năm; xe tải, xe khách: 1.500.000 đồng/năm. Phí sử dụng đường bộ nộp cho xe ô tô của công an, quốc phòng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Về cách tính và thu phí, với xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nộp phí cho toàn bộ xe ô tô mình quản lý 1 lần/năm.

Còn với xe ô tô còn lại nộp theo chu kỳ đăng kiểm; theo năm dương lịch; theo tháng đối với trường hợp doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng trở lên.

Về quản lý, sử dụng tiền phí, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được để lại 1,2% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí.

Các Trung tâm đăng kiểm thu phí nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thu phí, để Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp và khai, nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Các Trung tâm đăng kiểm được để lại 1,32% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp Trung tâm đăng kiểm thuộc doanh nghiệp thì tiền phí để lại là doanh thu của Trung tâm, Trung tâm khai, nộp thuế theo quy định.

Về hoàn trả, bù trừ phí, tại Điều 2 dự thảo nghị định một số trường hợp xe không chịu phí sử dụng đường bộ.

Trường hợp xe này đã nộp phí cho thời gian dừng lưu hành thuộc diện không chịu phí thì sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền phí đã nộp. Điều 8 Nghị định quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hồ sơ hoàn trả, bù trừ tiền phí đối với từng trường hợp cụ thể.