20:25 01/12/2020

Eurowindow hé lộ lợi nhuận năm 2020

Kim Phong

Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 đạt 11,6 tỷ đồng

Tại công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding vừa hé lộ tình hình kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2020, vốn chủ sở hữu của Eurowindow ở mức 4.993 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm nhẹ từ 56,25% từ tháng 6 năm ngoái còn 53,02%.

Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 đạt 11,6 tỷ đồng,  ROE đạt 0,23%.

Eurowindow hé lộ lợi nhuận sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Công bố tình hình tài chính kỳ 6 tháng 2020 của Eurowindow

Trước đó, báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 của Eurowindow cho thấy nợ phải trả chiếm 2.802 tỷ đồng, tương đương 56,2%.

Đầu năm 2020, công ty dự tính phát hành tiếp một đợt trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng tuy nhiên kết quả không có trái phiếu nào được mua.

Về tài sản, Eurowindow có khoản phải thu ngắn hạn 3.487 tỷ đồng vào cuối 2019, tương ứng 45% tổng tài sản doanh nghiệp. 

Năm 2019, công ty báo lãi 160 tỷ đồng, tăng trưởng 75%. ROE đạt 3,2%.