09:55 11/02/2022

Giảm 30% tiền thuê đất và hỗ trợ 3 tháng tiền nhà cho lao động trong khu công nghiệp

Thanh Xuân

Theo Nghị quyết Chính phủ vừa ban hành, năm 2022 sẽ giảm 30% tiền thuê đất đối với tổ chức, đơn vị... được Nhà nước cho thuê đất. Đồng thời sử dụng 6,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho lao động tại các khu công nghiệp. Thời gian thực hiện trong 6 tháng năm 2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành ngày 30/01/2022 liên quan đến việc thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, Chính phủ nhận định: từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Do đó, để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn, Chính phủ thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách chủ yếu thực hiện Chương trình.

Trong đó về việc hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chính phủ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời, Chính phủ sử dụng khoảng 135 nghìn tỷ đồng cho việc gia hạn thời hạn tiền thuê đất trong năm 2022.

Ngoài ra, đối với việc bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, Chính phủ quyết định khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500 nghìn đồng/tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

 Chính phủ cũng sẽ cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng.

Mặt khác, Chính phủ còn hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua. Điều kiện hỗ trợ là thuộc đối tượng thụ hưởng, đã được vay vốn hoặc đáp ứng các điều kiện vay vốn, được ngân hàng thương mại chấp thuận.