13:07 09/02/2022

Hà Nội hỗ trợ hơn 7.000 tỷ đồng đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Phúc Minh

Tổng kinh phí hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội tính đến hết 8/2 là hơn 7.000 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 8/2, tổng kinh phí hỗ trợ và cho vay đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố là 7.001,1 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (gói 26.000 tỷ đồng), Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 2.467,9 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 4.094,8 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 438,4 tỷ đồng. Đến nay, TP. Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho trên 5,55 triệu lượt đối tượng với kinh phí 6.955 tỷ đồng.

Cụ thể, với gói 26.000 tỷ đồng, các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 2,22 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với kinh phí 2.151,6 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã chi trả cho 1,681 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 4.094 tỷ đồng, theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Ngoài ra, TP. Hà Nội đã ban hành chính sách đặc thù nhằm đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn, đặc biệt là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mất việc làm do dịch bệnh Covid-19, người tử vong dương tính với Covid-19. Theo đó, các địa phương đã phê duyệt và hỗ trợ cho 8/8 nhóm đối tượng gồm 297.751 người, hộ kinh doanh kinh phí 314,8 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã trích 82,98 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho 162.529 người khó khăn trên địa bàn.

Các tổ chức chính trị, xã hội và chính quyền các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho trên 1,2 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn với số tiền 355,4 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, trước đó trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, tổ chức, hội thành phố cũng đã trao tặng gần 723,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.