06:00 28/05/2021

Hà Nội khảo sát tình hình thực hiện Luật đất đai tại quận Bắc Từ Liêm và Hà Đông

Phan Nam

Bên cạnh kết quả đạt được, các quận cũng chỉ ra những bấp cập, hạn chế trong việc thực hiện Luật đất đai. Nhất là những khó khăn liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

Hai đoàn công công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có cuộc khảo sát theo hình thức trực tuyến về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Hà Đông.

CÔNG TÁC QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG KHAI

Kết quả khảo sát cho thấy, quận Bắc Từ Liêm đã tập trung hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2020.

Địa phương này đã tổ chức đấu giá được 5 dự án có sử dụng đất, thu về ngân sách Nhà nước hơn 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với 71 đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận và đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tổ chức thanh tra đối với các đơn vị vi phạm theo quy định.

Hà Nội khảo sát tình hình thực hiện Luật đất đai tại quận Bắc Từ Liêm và Hà Đông - Ảnh 1

Đồng thời, quận cũng rà soát và đề xuất UBND thành phố di dời 8 cơ sở sản xuất không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn quận; báo cáo UBND thành phố xem xét xử lý đối với 29 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai…

Từ năm 2014 đến hết 2020, quận đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với trên 300 dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 750 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp. Trong đó, 135 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân quận cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho 38.814/39.514 trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 98,2%.

Tại Hà Đông, theo báo cáo của Quận ủy, từ năm 2013 đến nay, công tác quản lý đất đai trên địa bàn quận có sự chuyển biến tích cực. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội được quy định chặt chẽ. Những khó khăn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cơ bản được tháo gỡ; trình tự, thủ tục trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể, rõ ràng.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận cũng được công khai, minh bạch. Đã quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của Nhà nước và quản lý nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Trình tự, thủ tục trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được quy định cụ thể, rõ ràng. Bộ máy quản lý nhà nước về đất đai được kiện toàn theo hướng quy về đầu mối quản lý, việc khai thác sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả đã phát huy được tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

VẪN CÒN NHIỀU DỰ ÁN ĐỂ ĐẤT HOANG HOÁ

Bên cạnh kết quả đạt được, các quận cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện Luật đất đai. Nhất là những khó khăn liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Một số khu đất dự án, đã được giao đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đã chậm triển khai để đất hoang hóa hoặc bị lấn chiếm. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc về nguồn gốc đất, về quy hoạch. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai còn chưa đồng bộ. Tình trạng mua bán trao tay, xây dựng công trình trái phép… cũng khá phổ biến. Việc xử lý thu hồi đất đối với các đơn vị sử dụng đất sai mục đích hoặc chậm triển khai chưa được thực hiện quyết liệt...

Thực tế, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng tạo ra những khó khăn nhất định trong công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Tại cuộc khảo sát, lãnh đạo hai quận đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị trong việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn đang tồn tại. Đồng thời, giúp tăng cường hiệu quả quản lý cũng như sử dụng đất…

 
Về những kiến nghị của hai quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TƯ cấp thành phố và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng khẳng định: Vấn đề đất đai và chính sách, pháp luật quản lý đất đai là những vấn đề lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp tới mọi đối tượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cũng theo bà Tuyến, qua cuộc khảo sát, hai đoàn công tác của Thành ủy đã tiếp nhận nhiều thông tin, nội dung quan trọng từ thực tiễn công tác quản lý đất đai tại Hà Đông và Bắc Từ Liêm. Hai quận đã tập trung công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cũng như rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai. Hai quận cũng đã thực hiện tốt việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

 

Theo Quyết định số 1070-QĐ-TU, Hà Nội thành lập Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 tại các quận, huyện: Hà Đông, Gia Lâm, Bắc Từ Liêm, Mê Linh và các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc.