13:10 15/06/2022

Hiểu nhầm về chi phí đăng kiểm tăng đồng loạt, Cục Đăng kiểm đính chính ra sao?

Ánh Tuyết -

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, sau khi hai dự thảo thông tư về điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định xe và lệ phí cấp giấy kiểm định xe của Bộ Tài Chính được ban hành, gói chi phí chủ phương tiện phải trả khi đăng kiểm xe so với trước đây không thay đổi...

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, gói chi phí chủ phương tiện phải trả khi đăng kiểm xe so với trước đây không thay đổi.
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định, gói chi phí chủ phương tiện phải trả khi đăng kiểm xe so với trước đây không thay đổi.

Thời gian vừa qua, thông tin về việc Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của người dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Dự thảo sửa đổi theo hướng tăng giá đối với các dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành và dịch vụ đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng so với quy định hiện hành, áp dụng đối với tất cả các phương tiện.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 238/2016/TT-BTC.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 238/2016/TT-BTC.

Tuy nhiên, thông tin này chưa đầy đủ. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến về việc điều chỉnh giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với lĩnh vực kiểm định xe cơ giới đang lưu hành 10.000 đồng/xe.

 

“Điều này gây hiểu lầm về giá dịch vụ kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới đang lưu hành. Đồng thời, phản ánh chưa đúng chủ trương điều chính giá, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới đang lưu hành”, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhìn nhận.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, thông thường, khi chủ phương tiện đưa phương tiện đến một trung tâm đăng kiểm để kiểm định phương tiện, sẽ phải trả 3 khoản chi phí.

Thứ nhất, giá dịch vụ đăng kiểm. Hiện nay, giá dịch vụ đăng kiểm đối với xe con hiện nay là 240.000 đồng/xe. Đây là doanh thu của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới khi cung cấp dịch vụ kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện xe cơ giới khi tham gia giao thông.

Thứ hai, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông, gồm giấy chứng nhận kèm theo tem kiểm định dán trên kính chắn gió của phương tiện.

Mức lệ phí này đối với xe ô tô con là 100.000 đồng/xe. Đây là khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Thứ ba, phí sử dụng đường bộ. Phí sử dụng đường bộ đối với xe con cá nhân hiện nay là 1.560.000 đồng/xe/năm, là khoản thu hộ cho ngân sách nhà nước với mục đích để tạo nguồn bảo dưỡng, duy tu hệ thống giao thông đường bộ toàn quốc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, do một số bất cập trong công tác quản lý giá, lệ phí liên quan đến hoạt động kiểm định xe cơ giới đang lưu hành nên Bộ Tài chính chủ trương bổ sung, sửa đổi đồng thời Thông tư số 238/2016 nói trên và Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, do việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm về bản chất là một công đoạn của quá trình cung cấp dịch vụ đăng kiểm nhưng lại chưa được tính trong giá thành cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Vì vậy, Bộ Tài chính chủ trương bổ sung, sửa đổi Thông tư số 238/2016 theo hướng điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm tăng thêm 10.000 đồng/xe. Cụ thể, sau khi ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 238/2016, giá dịch kiểm định đối với xe con sẽ tăng lên là 250.000 đồng/xe.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các chủ phương tiện khi đến đăng kiểm không phải trả thêm chi phí, Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi đồng thời Thông tư số 199/2016 theo hướng điều chỉnh lệ phí kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành giảm đi 10.000 đồng xe.

Cụ thể, sau khi ban hành Thông tư bổ sung, sửa đổi Thông tư số 199/2016 thì mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với xe con chỉ còn 90.000 đồng/xe.

Như vậy, “nếu hai thông tư trên của Bộ Tài chính được ban hành, gói chi phí mà chủ phương tiện phải trả khi đăng kiểm xe so với trước đây là không thay đổi", Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định.