23:24 03/12/2015

HSBC: Dự trữ ngoại hối Việt Nam sụt giảm

Nhật Nam

Quy mô sụt giảm được HSBC đề cập đến là mạnh và diễn ra trong thời gian ngắn

Báo cáo của HSBC dẫn dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nguồn dự trữ ngoại tệ của
 Việt Nam đã giảm 6,7 tỷ USD trong quý 3/2015, còn 30,3 tỷ USD vào cuối 
tháng 9 vừa qua.
Báo cáo của HSBC dẫn dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nguồn dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã giảm 6,7 tỷ USD trong quý 3/2015, còn 30,3 tỷ USD vào cuối tháng 9 vừa qua.
Ngày 3/12, khối nghiên cứu kinh tế của ngân hàng HSBC (HSBC Global Research) công bố bản báo cáo về kinh tế vĩ mô của Việt Nam với dữ liệu đáng chú ý về sự sụt giảm của nguồn dự trữ ngoại hối.

Phần cuối của bản báo cáo nhìn lại trạng thái căng thẳng trên thị trường ngoại tệ, cùng với sự thay đổi bất thường của đồng Nhân dân tệ trong tháng 8/2015, đã tạo thêm áp lực đối với cán cân thanh toán.

“Mặc dù quý 3/2015 đã trôi qua nhưng số liệu về cán cân thanh toán vẫn chưa có, dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy nguồn dự trữ ngoại tệ của Việt Nam đã giảm 6,7 tỷ USD trong quý 3/2015, còn 30,3 tỷ USD vào cuối tháng 9 vừa qua, tương ứng với 2,1 tháng nhập khẩu (trong khi đó vào tháng 6 là 2,6 tháng)”, báo cáo của HSBC viết.

Với dữ liệu và dẫn chiều nguồn từ IMF nói trên, dự trữ ngoại hối của Việt Nam vừa có mức sụt giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước đó, ngày 28/7/2015, Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, cho biết: “Dự trữ ngoại hối của chúng ta đến cuối tháng 7/2015 đã đạt 37 tỷ USD. Đây là số dự trữ bằng ngoại tệ, tiền tươi thóc thật, bấm nút một cái là có ngay. Còn nếu tính cả các khoản khác như vàng, tiền gửi của kho bạc, của các tổ chức tín dụng ở Ngân hàng Nhà nước (không phải bằng tiền đồng)... thì khoảng 40 tỷ USD. Hiện riêng vàng chúng ta có 10 tấn”.