17:24 10/03/2023

[Interactive]: Chi tiết 12 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông khởi công năm 2023

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã đồng loạt khởi công đầu năm 2023 trên địa bàn 9 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau. Đây là cột mốc quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại...