08:07 01/07/2015

Kéo dài thời gian giữ chức của hai thứ trưởng

Ngô Trang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ thứ trưởng đối với hai Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Cả hai ông Trương Chí Trung và Đinh Trung Tụng đều sinh năm 1956.<br>
Cả hai ông Trương Chí Trung và Đinh Trung Tụng đều sinh năm 1956.<br>
Ban Cán sự đảng Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ thứ trưởng đối với hai Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

Theo đó, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Trương Chí Trung, sinh ngày 23/5/1956 đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trung quê quán tại Hà Nội, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông từng là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn. Ông Trung được tái bổ nhiệm ghế Thứ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 6/2010 đến nay. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tài chính từ 2002 - 2008.

Tuy nhiên, tháng 9/2009, khi đang đương nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn, ông Trung bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách vì đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ một số vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu, hoàn thuế…khi còn là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng trong quyết định tương tự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cũng được Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức thứ trưởng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Đinh Trung Tụng sinh tháng 10/1956, là tiến sĩ Luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế; Kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật…

Liên quan đến nhân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Kim Thúy.