14:16 31/05/2022

Khánh Hòa quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thanh Xuân -

Đối với đất ở đô thị tại TP. Nha Trang, hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất mức 3,6 lần thuộc vị trí 1 của đường Trần Phú (đoạn từ nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu); vị trí 1 của các đường loại 1,2,3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú là 3 lần…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đất nông nghiệp các phường ở TP. Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 là 1,6 lần; riêng các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên là 1,2 lần. Đối với hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái, hệ số điều chỉnh giá đất: 1,3 lần, các xã còn lại thuộc TP. Nha Trang: 1,2 lần. Với các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì từ 1,1 đến 1,4 lần.

Đối với đất ở đô thị tại TP. Nha Trang, hệ số điều chỉnh giá đất cao nhất mức 3,6 lần thuộc vị trí 1 của đường Trần Phú (đoạn từ nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu); Vị trí 1 của các đường loại 1,2,3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú là 3 lần.

Các đường loại 4,5,6,7,8; các vị trí còn lại của đường loại 1,2,3; các vị trí còn lại của đường Trần Phú; khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc thành phố Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022: 2,4 lần; các đảo thuộc TP. Nha Trang: 1,4 lần. Trong khi đó đất ở đô thị tại TP. Cam Ranh và phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa: 1,9 lần. Các khu vực khác từ 1,3 – 1,8 lần.

Đất ở nông thôn và ven trục giao thông chính tại TP. Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 là 2 lần.

Đất thương mại dịch vụ tại đô thị, cao nhất ở TP. Nha Trang có mức từ 1,8 – 2,8 lần, trừ các đảo. Các địa phương khác từ 1,1 – 1,5 lần. Đất thương mại dịch vụ tại nông thôn và ven trục giao thông chính thuộc các xã của TP. Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất: 1,5 lần; khu tái định cư trên địa bàn các xã ở TP. Nha Trang: 1,6 lần. Các địa phương khác đa số là 1,1 lần.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, đối với tổ chức kinh tế được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án mà khu đất, thửa đất có hệ  số sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng, dưới 7 lần thì được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất quy định như trên để tính tiền thuê đất tiền sử dụng đất.

Trong trường hợp các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 7 lần trở lên thì được điều chỉnh tăng so với hệ số quy định tại cùng vị trí của khu vực, thửa đất thực hiện dự án như sau:

Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 7 lần đến dưới 9 lần thì hệ số điều chỉnh tăng thêm 5% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất thửa đất; Khu đất thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 9 lần đến dưới 11 lần thì hệ số điều chỉnh tăng thêm 10% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất thửa đất; Khu đất thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 11 lần đến 13 lần thì hệ số điều chỉnh tăng thêm 15% so với hệ số quy định tại vị trí khu vực của khu đất, thửa đất.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Quyết định này sẽ có hiệu từ ngày 30/5/2022.