12:11 17/08/2021

Lạng Sơn: Duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp 599,6 ha

Thanh Xuân -

Đây là khu công nghiệp tập trung đa ngành trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với diện tích lập quy hoạch: 599,6 ha, quy mô lao động khoảng 42.000 người.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch nằm trên địa giới hành chính của xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng. Đây là khu công nghiệp được định hướng tập trung đa ngành, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường; được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, có đầy đủ các khu vực chức năng như nhà máy, kho tàng công nghiệp, điều hành dịch vụ, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe...

Về quy hoạch sử dụng đất, đối với công trình hành chính, dịch vụ sẽ có diện tích là 6,94 ha chiếm 1,16%; Công trình nhà máy kho tàng: 427,95 ha, chiếm 71,35%; Cây xanh-mặt nước: 68,83 ha chiếm 11,48%; Công trình hạ tầng kỹ thuật: 9,87 ha chiếm 1,65%; Giao thông: 86,16 ha chiếm 14,37%.

Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng nhằm cụ thể hoá Đề án điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 90/TTg-CN ngày 22/01/2021.

Trong công văn này, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, khu công nghiệp Đồng Bành được điều chỉnh giảm diện tích từ 321,76 ha xuống còn còn 162 ha. Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô diện tích 599,76 ha vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. 

Việc được điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo hướng chuyển dịch địa bàn và thay đổi quy mô của các khu công nghiệp hiện tại sang huyện Hữu Lũng đã tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đảm bảo hiệu quả trong quản lý và hoạt động khu công nghiệp; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tiếp theo.