18:08 07/11/2020

Lợi nhuận VTVcab giảm hơn 72% trong quý 3/2020

Thủy Diệu

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 của VTVcab giảm rất mạnh tới 68,6% so cùng kỳ khi chỉ đạt 4,7 tỷ đồng

Lợi nhuận (sau thuế) của công ty mẹ VTVcab trong quý 3/2020 chỉ đạt 3,8 tỷ đồng, tương đương giảm tới 72,68% so cùng kỳ năm 2019.
Lợi nhuận (sau thuế) của công ty mẹ VTVcab trong quý 3/2020 chỉ đạt 3,8 tỷ đồng, tương đương giảm tới 72,68% so cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo tài chính quý 3/2020 của công ty mẹ Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) cho biết mức giảm lợi nhuận trong quý này của công ty rất lớn, lên tới 72,68% so với cùng kỳ 2019.

Theo báo cáo, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2020 của VTVcab chỉ đạt 482,1 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 7% so với cùng kỳ. Trong khi, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thì lại giảm rất mạnh tới 68,6% so cùng kỳ khi chỉ đạt 4,7 tỷ đồng (quý 3/2019 đạt 15 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp trong quý 3 vừa qua của VTV cab cũng giảm tới 27,2% khi chỉ đạt 105,2 tỷ đồng. Lợi nhuận khác thì giảm tới 98% so với cùng kỳ, khi chỉ đạt 48,8 triệu đồng.

Lợi nhuận VTVcab giảm hơn 72% trong quý 3/2020 - Ảnh 1.

Lợi nhuận VTVcab giảm hơn 72% trong quý 3/2020 - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của công ty mẹ Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).

Do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác giảm mạnh nên lợi nhuận (sau thuế) của công ty mẹ VTVcab trong quý 3/2020 chỉ đạt 3,8 tỷ đồng, tương đương giảm tới 72,68% so cùng kỳ năm 2019.

Lý giải cho khoản giảm trên, VTVcab cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước, đồng thời các nhiệm vụ kinh doanh như sản xuất chương trình, sử dụng bản quyền, kế hoạch tuyên truyền, quảng cáo, truyền thông và một số nhiệm vụ kinh doanh khác thực hiện nhiều trong 6 tháng cuối năm.

Mức giảm lợi nhuận trên có thể sẽ còn lớn hơn bởi VTVCab cho biết trong quý qua công ty đã thực hiện tiết giảm tối đa các khoản chi phí. 

Cụ thể, chi tiêu chi phí tài chính trong quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước giảm 51,66% (chủ yếu là chi phí lãi vay), chỉ tiêu chi phí bán hàng trong quý 3/2020 giảm 19,35%, và chi tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 3/2020 so với cùng kỳ giảm 10,64%.